Deze website is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van FlexAssets. De website is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan de teksten van deze site worden ontleend. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de informatie die hier wordt gegeven. De website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling.

Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website, maakt u ons dit dan via het contactformulier kenbaar. Ook als u meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderszins verbeterd kan worden, vernemen wij dit graag van u.

Het auteursrecht op de website wordt door FlexAssets uitdrukkelijk voorbehouden.

Sluit Menu