Succesvolle eerste editie van de Flexperience

Op 4 december 2023 vond de eerste editie van een zeer geslaagde Flexperience plaats, een congres vol kennis en passie voor de flexbranche.


“Uitzenden is topsport” zegt Tres Dijkshoorn-Wolterman van FlexAssets regelmatig. De locatie Congrescentrum Papendal is dan ook niet bij toeval gekozen. Papendal is een gastvrije eventlocatie middenin de groene omgeving waar veel Nederlandse topsporters zich voorbereiden op grote toernooien.


FlexAssets organiseerde dit event en Tres Dijkshoorn-Wolterman, eigenaar van FlexAssets, leidde het congres. Een warming up ter voorbereiding op de wijzigingen van 2024. 

Na het welkomstwoord van Tres in de geheel gevulde Centre Court zaal van Papendal opende mr. Lucy Guardiola van NBBU de reeks van 5 presentaties. Lucy is sinds 2007 adviseur cao en juridische zaken bij NBBU.

StiPP pensioen en cao voor uitzendkrachten

In haar toelichting op de nieuwe pensioenregeling voor de flexbranche kwam naar voren hoe de nieuwe pensioenwetwetgeving en de aanbeveling vanuit het SER middellange termijnadvies zijn samen gesmolten tot een marktconforme pensioenregeling voor de flexbranche die per 1 januari 2026 in zal gaan . ”De huidige pensioenregeling van StiPP zal op peen paar punten wijzigen per 1 januari 2024” vertelde Lucy.. Er is veel te doen over controles op naleving van de pensioenregeling StiPP en heeft toegelicht hoe de controle vanuit StiPP zal worden aangepast, waarbij NBBU en ABU met StiPP in gesprek zullen blijven over de voortgang. Zij nam de deelnemers ook mee langs de moeizame onderhandelingen voor een nieuwe cao voor uitzendkrachten. De huidige cao voor uitzendkrachten loopt tot 1 januari 2024. Deze zal worden verlengd met een jaar of tot de ingangsdatum van een nieuwe cao voor uitzendkrachten.

De Flexperience editie 2024

Het succesvolle congres voor de flexbranche smaakt naar meer! In 2024 zal er zeker een vervolg komen.

FlexAssets zal hier in de nieuwsbrief en op de socials tijdig over informeren.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

NIEUWSBRIEF

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


In de tweede presentatie heeft Patrick Tom, directeur en eigenaar van Bureau Cicero, de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta)

 

Wat betekent de het Toelatingsstelsel voor de processen in jouw bedrijf?


Patrick Tom maakte duidelijk dat het zeer verstandig is je nu al grondig te verdipen in deze wet en zijn consequenties. “Het hebben en behouden van het NEN4400-1 certificaat is goede eerste opstap naar dit nieuwe stelsel” zo verduidelijkte Patrick. Via het rapport van de commissie Roemer en het helder uiteenzetten van de bredere problematiek in de branche nam hij deelnemers mee naar het traject richting het voorstel en doel van de Wtta. Patrick schetste het tijdspad van alle ontwikkelingen en gaf aan voor wie deze toelatingseisen wel en niet zullen gelden en wat de eisen zijn. “De inspectie instellingen en adviseurs in de flexbranche kunnen uitleners ondersteunen bij de voorbereiding” aldus Patrick Tom.


Na de verhelderende presentatie van Patrick was het tijd voor koffie met gebak en genoten de deelnemers van de muzikale omlijsting van pianist Dennis de Bruijn.

De derde presentatie werd verzorgd door Hugo Wijtmans, eigenaar van iSeleqt. Hugo is tevens accountmanager en adviseur Duurzame Inzetbaarheid bij NBBU.

Wat is de relatie tussen werkgeluk en ziekteverzuim?

Hugo Wijtmans sprak over de invloed van werkgeluk op ziekteverzuim en benadrukte de noodzaak van aandacht schenken aan werkgeluk. “De effecten van verzuim kunnen leiden tot onrust op de werkvloer” aldus Hugo. Ziekteverzuim kost een werkgever veel geld en legt druk op de inlener. Wat zijn de pijlers van werkgeluk en hoe kom je in de juiste flow waardoor ziekteverzuim teruggedrongen kan worden? Voldoening in het werk, positieve relatiesop de werkplek, autonomie en controle, erkenning en waardering, ontwikkelingsmogelijkheden en de balans tussen werk en privé.

Tres Dijkshoorn-Wolterman, eigenaar van FlexAssets en organisator van de Flexperience nam de vierde presentatie twee onderwerpen voor haar rekening: “De inlener in beweging” en de kostprijs 2024.

Breng je inlener in beweging.


“Op weg naar de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) is het van belang een partnerschap met de inlener aan te gaan ten aanzien van het werkgeverschap. Uitzender en opdrachtgever delen immers de taken van het werkgeverschap” vertelde Tres. De inlener speelt een belangrijke rol in het proces van uitzenden en ook als materieel werkgever van de uitzendkracht. Dat gaat verder dan alleen het juist toepassen van de inlenersbeloning. Ook veilig werken, het beschikbaar stellen van bedrijfsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen aan uitzendkrachten zijn elementen die horen bij de rol van de inlener. “De bewustwording van deze rol is niet even duidelijk bij inleners en daar kunnen we als flexbranche iets aan doen” aldus Tres. Zij verduidelijkte hierbij ook de cao artikelen uit de cao voor uitzendkrachten. Breng de inlener in beweging en verduidelijk hem zijn rol en verantwoordelijkheden in het uitzendproces.

Kostprijs 2024


Aan de hand van vergelijkingen tussen de loonkosten van 2023 en 2024 werd duidelijk dat de loonkosten in 2024 niet veel afwijken van die in 2024. “Maar let op: ziekteverzuim binnen jouw organisatie is van grote invloed op je eigen kostprijsberekening” zo liet Tres weten. Het is de stijging van het Wettelijk Minimum loon en ook de stijging van cao lonen die de tarieven op een ander niveau brengen. Daarnaast zal de ruimte om ET kosten uit te ruilen op het bruto loon mogelijk afnemen in je organisatie waardoor de loonkosten wel degelijk stijgen. Na afloop van de Flexperience ontvingen alle deelnemers het kostprijsmodel van FlexAssets.

Mr. Hendarin Mouselli, mede oprichter van VRF Advocaten verzorgde de vijfde en laatste presentatie.

Hoe Heinz tomatenpuree voorkomt dat je in de puree raakt.


“Als iets het succes van je gerecht bepaalt, dan is dat Heinz tomatenpuree. Niet alleen Heinz belooft dat, maar ook ik.” Zo begon Hendarin haar presentatie. Dat iedereen maar begrijpen zou waarom zij  een blikje tomatenpuree meenam naar de Flexperience.


Zij stelde de aanwezigen een drietal vragen:


  1. Wat zou jij doen als je na het afrekenen van je boodschappen terwijl je de boodschappen in je tas doet erachter komt dat de caissière het blikje tomatenpuree van € 0,55 niet heeft aangeslagen? Reken je het blikje alsnog af?
  2. Wat doe je als je bij thuiskomst niet ver van de supermarkt erachter komt dat je hetzelfde blikje niet hebt afgerekend? Ga je dan terug om het alsnog af te rekenen?
  3. Wat doe je als je bij thuiskomst 20 km’er van de supermarkt erachter komt dat je hetzelfde blikje tomatenpuree niet hebt afgerekend? Ga je dan terug naar de supermarkt om het alsnog te betalen?


En net zoals dat in alle gevallen geldt, ging niet iedereen terug om het blikje af te rekenen. Gek? Nee.


Dit voorbeeld zegt alles over hoe we kunnen aankijken tegen ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen. Wat voor jou integer handelen is of gepast gedrag, hoeft dat niet ook voor de ander zo te zijn. En daar gaat het volgens Hendrin om bij eigenlijk alle zaken die gaan over ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen. 

Zij sloot haar presentatie af met een tip voor iedereen. Stel een duidelijke gedragscode op en neem daarin niet alleen op wat niet mag maar ook wat wel mag. En vergeet niet op tijd een interne meldprocedure te hebben in het kader van de Wet Bescherming Klokkenluiders. 


Tot slot vertelde zij wat je kunt verwachten van het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Je moet als werkgever een werkwijze hebben die gericht is op het voorkomen van discriminatie bij de werving en selectie van werknemers. Ook arbeidsbemiddelaars moeten over zo’n werkwijze beschikken.