Consultancy en Training aan MKB

ondernemingen in de flexbranche

Gespecialiseerd bureau

FlexAssets is een gespecialiseerd bureau voor consultancy en training aan MKB ondernemingen in de flexbranche. Wij leggen de brug tussen theoretische kennis en de vertaalslag naar uw dagelijkse praktijk. Dit doen wij op een zeer persoonlijke en praktijkgerichte wijze. Wij bieden tal van oplossingen ter optimalisatie van uw bedrijfsvoering en processen in alle facetten van het uitzendvak. Zowel aan de kant van uw back-office als uw front-office. Met meer kennis en vaardigheden kunt u met vertrouwen en voldoende kwaliteitswaarborgen opereren in een dynamische markt! Met meer inzichten bent u staat de kosten en omzet beter te beheersen. FlexAssets staat garant voor een gedegen advies en biedt u een breed scala aan mogelijkheden ter ondersteuning van uw bedrijfsvoering.


Ondersteuning-advies

FlexAssets is de specialist op het gebied van advies en training aan MKB ondernemingen in de flexbranche

Onze doelstelling is het overdragen van vakinhoudelijke kennis op een zeer persoonlijke en praktijkgerichte wijze. Wij bieden tal van oplossingen ter optimalisatie van uw bedrijfsvoering en bedrijfsorganisatie in alle facetten van het uitzendvak. Zowel aan de kant van uw back-office als uw front-office. Op basis van uw vraagstelling ontwikkelen wij speciaal voor u een uniek plan van aanpak. Geen onderneming in de flexbranche is immers gelijk. In een eerste persoonlijk gesprek brengen wij de zaken in beeld die binnen uw organisatie vragen, onzekerheden of problemen veroorzaken. Van daaruit zullen wij samen met u komen tot een vervolg dat past bij uw werkwijze en doelstellingen.

De onderwerpen die wij dagelijks tegenkomen zijn zeer gevarieerd. Enkele voorbeelden:

 • Het screenen van uw algehele organisatie om de zekerheid te verkrijgen of u conform alle geldende wetten en regels werkt
 • Uitleg en advies over uw financiële administratie
 • Uitleg en advies over uw loonadministratie
 • Advies en ondersteuning bij sectorindeling of wijziging hiervan
 • Begeleiding naar certificering voor NEN4400-1 (geen certificering)
 • Begeleiding naar het lidmaatschap van NBBU dan wel ABU
 • Ondersteuning bij een SNCU onderzoek en eventuele uit te voeren correcties
 • Advies op het gebied van speciaal voor de flexbranche ontwikkelde software
 • Advies op het gebied van dienstverlening aan zelfstandigen zonder personeel (ZZP)
 • Ontwikkelen en/of aanpassen van uw contracten
 • Begeleiding bij het vormgeven van uw commercieel beleid
 • Ondersteuning bij uw interne personeelsbeleid
 • Optimaliseren van uw bedrijfsvoering  

Training en workshops

Geef uw branchekennis en vaardigheden een boost met de trainingen en workshops van FlexAssets!

Kennis is macht en met onze trainingen en workshops voor de flexbranche verzekert u zich van up-to-date informatie en actueel lesmateriaal. Wij verzorgen de trainingen en workshops zowel in groepsverband als individueel en bij voorkeur "in house" om zoveel als mogelijk aansluiting bij uw praktijk te realiseren. Wij streven ernaar de training/workshop zoveel als mogelijk te laten aansluiten op de behoefte aan kennis of vaardigheid van de deelnemer(s). Wij stemmen de inhoud van de training/workshop nauwkeurig af met uw organisatie en zorgen ervoor dat de onderwerpen die meer aandacht behoeven, die ook krijgen. 

Zo is iedere training of workshop van FlexAssets maatwerk!

FlexAssets biedt de volgende trainingen & workshops:

Workshop WAB in
de dagelijkse praktijk

Tijdens deze workshop van een dagdeel passen we de WAB in de praktijk toe. Hoe beïnvloedt deze wet je dagelijks werken wat zijn de gevolgen bij de afspraken die met je flexkracht en opdrachtgever maakt?

 

Onderwerpen

 • De spelregels van het oproepcontract
 • Wel of geen oproepcontract
 • Met of zonder uitzendbeding
 • Sparren met de opdrachtgever over planning
 • Te betalen transitievergoeding berekenen
 • Uitzenden en payrolling
 • WW premie hoog en laag
 • Registratieplicht onder de WAB
 • Commerciële mogelijkheden onder de WAB en nieuwe cao voor uitzendkrachten
 • De veranderende relatie met de uitzendkracht door de WAB

 

Voor wie

 • Directeur/eigenaar
 • Vestigingsmanager
 • Accountmanager
 • Intercedent

 

Duur

Deze workshop duurt 1 dagdeel (4 uur).


Kosten

€325,00 excl. BTW


Workshop Loonbegrip vakantiedagen

Tijdens deze workshop leert u wat de gevolgen zijn van Europese regelgeving voor de uitbetaling van vakantiedagen. Wij leggen u uit hoe kunt beoordelen wat er tijdens vakantiedagen moet worden doorbetaald. De flexkracht heeft tijdens vakantie recht op doorbetaling van structurele toeslagen en vergoedingen die hij/zij zou hebben ontvangen als het een normale werkdag was.


Onderwerpen

 • Europese regelgeving en wettelijke kaders rond vakantiedagen
 • De belemmering in het opnemen van vakantiedagen
 • De verandering rond de uitleg van het feitelijk loon op een vakantiedag
 • Doorbetaling van structurele toeslagen op een vakantiedag
 • Herzien loonbegrip vakantiedagen in ABU/NBBU-cao voor Uitzendkrachten
 • Zijn er consequenties voor de andere reserveringen?
 • De consequenties voor de kostprijs en afspraken met de inlener.
 • Hoe gaat uw software hiermee om?

 

Voor wie

 • Vestigingsmanager
 • Loonadministrateur
 • Medewerker financiële administratie
 • Intercedent/accountmanager

 

Duur

Deze workshop duurt 2,5 uur.

Kosten

€295,00 excl. BTW


Workshop Loonberekening en Loonstrook lezen

 

Bent u voldoende in staat om de loonstrook uit te leggen aan uw flexkracht? Hoe legt u de complexe theorie achter de WAS en de ET-regeling uit aan de uitzendkracht? Leer tijdens de workshop wat de wetgeving en cao hebben bepaald ten aanzien van de loonstrook en begrijp alle berekeningen op de loonstrook.

 

Onderwerpen

 • Alle onderdelen van de loonstrook worden toegelicht
 • Uitleg over belastingtabellen
 • Van bruto naar netto rekenen
 • Het effect van wel of geen heffingskorting toepassen.
 • Wat gebeurt er op de loonstrook bij toepassing van de ET-regeling?
 • Wat gebeurt er op de loonstrook ten aanzien van de Wet Aanpak Schijnconstructies?

 

Voor wie

• Controller

• Backofficemedewerker

• Juridisch medewerker

• Medewerker financiële administratie

• Loonadministrateur

• Payrollspecialist

• HR functionaris

• Intercedent

• Medewerkers die de loonstrook goed aan de flexkracht willen kunnen uitleggen.

 

Duur

Deze workshop duurt 1 dagdeel (4 uur).

Kosten

€325,00 excl. BTW


De NBBU/ABU cao voor uitzendkrachten in de praktijk

Tijdens deze training van één dag volgen we de processen van werving & selectie, inschrijving, in dienst, aan het werk en uit dienst aan de hand van de cao. Een zeer praktijkgerichte training met behandeling van vele voorbeelden uit de praktijk.

 

Onderwerpen

 • Inschrijving en aanvang dienstverband
 • Fasensysteem
 • Pensioen
 • Contractvormen binnen de NBBU/ABU cao
 • Opvolgend werkgeverschap
 • Reserveringen
 • Inlenersbeloning
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Einde dienstverband

 

Voor wie

 • Directeur/eigenaar
 • Vestigingsmanager
 • Accountmanager
 • Intercedent

 

Duur

Deze workshop duurt 1 dag (6,5 uur).

Kosten

€415,00 excl. BTW


Workshop ADV/ATV berekenen

In deze workshop verhelderen wij de diversiteit aan berekeningen van ADV/ATV. Wij bieden u een handvat om zelf keuzes te kunnen maken en de consequenties daarvan te begrijpen.

 

Onderwerpen

 • Historie en het ontstaan van ADV en ATV
 • Doelstelling van ADV/ATV
 • Cao voor uitzendkrachten en inlenersbeloning over ADV/ATV
 • De verschillende berekeningswijzen van ADV/ATV
 • De huidige methode van handhaven door SNCU
 • De actuele rechtspraak over ADV/ATV

 

Voor wie

 • Vestigingsmanager
 • Loonadministrateur
 • Medewerker financiële administratie
 • Intercedent/accountmanager

 

Duur

Deze workshop duurt 2,5 uur.

Kosten

€295,00 excl. BTW


Workshop Inlenersbeloning

 

Sinds 30 maart 2015 is het voor de gehele flexbranche verplicht om vanaf de eerste dag van het dienstverband de inlenersbeloning toe te passen. De arbeidsvoorwaarden van de ABU of NBBU cao voor uitzendkrachten zijn van toepassing en daarnaast zijn de beloningsregels uit de cao of beloningsregeling van de inlener van toepassing. FlexAssets biedt u deze workshop afgestemd op de cao gebieden waarin u actief bent.

 

Onderwerpen

 • Gelijkwaardige beloning in de wetgeving (WAADI)
 • Gelijkwaardige beloning in de ABU/NBBU cao voor uitzendkrachten
 • De toets bij SNA audit en risico´s bij fouten
 • De toets bij SNCU audit en risico´s bij fouten
 • De onderdelen van de inlenersbeloning uitgelegd
 • Wat gebeurt er op de loonstrook ten aanzien van de Wet Aanpak Schijnconstructies?

 

Voor wie

 • Controller
 • Backofficemedewerker
 • Medewerker financiële administratie
 • Loonadministrateur
 • Payrollspecialist
 • HR functionaris
 • Intercedent
 • Medewerkers die de loonstrook goed aan de flexkracht willen kunnen uitleggen.

 

Duur

Deze workshop duurt 1 dagdeel (4 uur).

Kosten

€325,00 excl. BTW


Workshop Toepassen van de Werkkostenregeling:

 

In deze workshop van een dagdeel leer je de Werkkostenregeling in de praktijk toe te passen. De theorie wordt met een ruime hoeveelheid praktijkvoorbeelden uitgelegd.

 

Onderwerpen

 • Het loon bepalen om vrije ruimte te berekenen
 • De vrije ruimte
 • Eindheffingsloon
 • Het aanwijzen van werkkosten (vastleggen)
 • Gerichte vrijstellingen, Nihil waarderingen en Intermediaire kosten
 • Concernregeling
 • Werkkosten vanuit de loonadministratie en vanuit de inkoopadministratie
 • Verplichtingen in de administratie

 

Voor wie

 • Directeur/eigenaar
 • Loonadministrateur
 • Medewerker Backoffice medewerk(st)er
 • Financieel Medewerk(st)er

 

Duur

Deze workshop duurt 1 dagdeel (4 uur).

Kosten

€325,00 excl. BTW

Kostprijsberekening voor 
de flexbranche

Tijdens deze workshop krijgt u alle onderdelen van de kostprijs voor uitzenden, detacheren of payrolling uitgelegd. Hoe bepaalt u uw verdienmodel en het tarief aan uw klant? Zijn hierin alle relevante kosten opgenomen? Met welke keuzes kunt u uw kostprijs beïnvloeden?

 

Onderwerpen

 • Alle relevante onderdelen van cao-verplichtingen worden uitgelegd
 • De werknemersverzekeringen worden toegelicht
 • Beïnvloeden van de kostprijs door keuzes uit ABU/NBBU-cao voor uitzendkrachten
 • De keuze: feestdagen reserveren of doorbetalen
 • Maatregelen om de kostprijs te verlagen
 • De voor- en nadelen van het gebruik van een omrekenfactor
 • Verschillende vormen van dienstverleningen en hun invloed op de kostprijs

 

Voor wie

 • Directeur/eigenaar
 • Vestigingsmanager
 • Accountmanager
 • Intercedent

 

Duur

Deze workshop duurt 1 dagdeel (4 uur).

Kosten

€325,00 excl. BTW


Workshop ET regeling

Heeft u arbeidsmigranten in dienst? U maakt wellicht gebruik van de ET-regeling, of u bent mogelijk van plan deze regeling toe te passen. Bij de ET-regeling ruilt u brutoloon uit tegen een vrije verstrekking. Om deze regeling te mogen toepassen gelden strikte voorwaarden die o.a. getoetst worden tijdens de SNA-audit. Alle ins en outs van de ET-regeling komen aan de orde, alsmede de gevolgen van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) en de komende wijziging per 1 januari 2018 op het Wettelijk Minimum Loon (meerwerk en stukloon).

 

Onderwerpen

 • De cafetariaregeling (fiscaal)
 • Afspraken met betrekking tot de ET-regeling (convenant uitzendbranche en Belastingdienst)
 • Het verschil tussen de cafetaria- en de ET-regeling
 • Wat zijn extraterritoriale kosten?
 • Uitruilen van loon
 • Vrije verstrekking
 • De ET-regeling in de ABU/BBU-cao voor Uitzendkrachten
 • De voor- en nadelen van de E- regeling voor de flexkracht en de flexwerkgever
 • De invloed van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) op de ET-regeling
 • De invloed van de wijziging van het Wettelijk Minimum Loon op de ET-regeling
 • Berekening van de ET-regeling in de loonadministratie
 • ET-regeling in de financiële administratie
 • Vastlegging van de ET-regeling en overeenkomsten
 • Toetsing SNA op juist toepassen van de ET-regeling

 

Voor wie

 • Controller
 • Backofficemedewerker
 • Medewerker financiële administratie
 • Loonadministrateur
 • Payrollspecialist
 • HR functionaris
 • Intercedent
 • Medewerkers die de ET regeling goed aan arbeidsmigranten willen kunnen uitleggen.

 

Duur

Deze workshop duurt 1 dagdeel (4 uur). 


Kosten

€325,00 excl. BTW


Workshop ZZP bemiddeling:

Onderwerpen

 • Dienstverlening rond de ZZP’er
 • Bemiddeling en tussenkomst
 • De overeenkomst van opdracht
 • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van opdrachtgever, bemiddelaar en ZZP’er
 • Afdekken van risico’sSNA en ZZP Keurmerk van NBBU
 • Actualiteit rond de wetgeving
 • De duur van de overeenkomst en (wijziging van) aard van de werkzaamheden
 • Registratie van opdracht
 • Beoordeling van de inhoud van de opdracht bij tussenkomst 
 • ZZP’er bewust maken van zijn/haar ondernemerschap waar nodig, de ondernemerscheck
 • Registratie van onderneming ZZP´erZZP’er informeren en instrueren  
 • De administratieve eisen 
 • Transparantie in de financiële administratie
 • Inkoopfacturen en Verkoopfacturen inclusief BTW verlegd
 • Factureren, administratie en debiteurenbeheer uit naam van ZZP’er
 • Selfbilling

 

Voor wie

 • Loonadministrateur
 • Medewerker Backoffice medewerk(st)er
 • FinancieelMedewerk(st)er·        
 • Directeur/eigenaar·        
 • Vestigingsmanager·        
 • Accountmanager

 

Duur

Deze workshop duurt 1 dagdeel (4 uur). 


Kosten

€325,00 excl. BTW

(Alle genoemde prijzen zijn per deelnemer en exclusief BTW en eventuele reiskosten)

De genoemde prijzen zijn geldig tot en met 31 december 2020.

KORTING * Bij meerdere deelnemers per onderneming is een staffelkorting van toepassing. Vraag naar de voorwaarden.

Nieuws 

FlexAssets op Twitter

NBBU nieuws

powered by Surfing Waves

SZW nieuws

powered by Surfing Waves

Belastingdienst nieuws

powered by Surfing Waves

Sponsoring

Girl power in Kenia!

Een van mijn motto's is:

Kennis is macht! 

 

Met een paar prachtige sponsor projecten leeft mijn motto ook in Kenia!

Bij mijn eerste bezoek aan Kenia in oktober 2013 kwam ik in contact met het toen 13 jarige weesmeisje Mweron. Zij liep recht mijn hart in. Intussen is Mweron 18 jaar en sinds september 2017 bezig aan haar eerste jaar aan de HBO opleiding Verpleegkunde in Nairobi. Haar studie wordt gefinancierd door de Keniaanse overheid. De sponsoring van FlexAssets bestaat uit betaling van alle kosten van levensonderhoud en de studentenhuisvesting van Mweron, een verplichting van 4 jaar. Wij hebben samen afgesproken dat zij de beste verpleegkundige van Kenia gaat worden!

In december 2017 hebben de weesmeisjes Monica en Beatrice na 4 jaar sponsoring door FlexAssets hun highschool diploma behaald! De meiden zijn klaar voor de maatschappij, met een rugzak vol kennis, ervaringen, zelfvertrouwen en levenslust. Ik heb ze in deze 4 jaren 7 keer bezocht en gezien en gevoeld wat deze enorme kans voor hen betekent. Hun toekomst ziet er al stukken beter uit dan 4 jaar geleden.

 

Het weesmeisje Mercy wordt sinds januari 2017 gesponsord door FlexAssets. Zij volgt haar middelbare school op Kwale Girls High School, net als Monica en Beatrice. Mercy is nog 3 jaren verzekerd van haar plek op school door de sponsoring van FlexAssets. Deze sponsoring loopt via de Nederlandse stichting Verkaart Development Team (VDT). 

En dan is er nog het weeshuis Henny's Home in Kwale. Een schitterend project van de Nederlandse stichting Girls Empowerment Foundation. In dit weeshuis woont een grote groep weeskinderen, waaronder albino kinderen. Zij krijgen hier alle verzorging en liefde die een kind verdient dankzij de 24/7 inzet van Eunice en Winnie! Bij ieder bezoek maak ik de inmiddels traditionele "Happy Table" klaar: een tafel vol knuffels, poppen, kleding, schoolspullen etc. Altijd weer een feest om dat bijzondere moment te beleven.Tijdens een van de bezoeken heb ik Justus en Stella leren kennen. Een echtpaar dat weeskinderen opvangt die uit een vaak zeer erbarmelijke situatie komen. Dit lieve stel biedt de kinderen een liefdevol thuis als waren het hun eigen kinderen. Prachtige mensen die delen van wat ze hebben. Ik probeer bij iedere reis ook voor dit grote en liefdevolle gezin een tas vol kleding, schoolspullen etc. mee te brengen.

 

Ik vind het erg belangrijk om de lange reis naar Kenia steeds weer te maken. Ik kan met eigen ogen zien hoe hard er vanuit de Nederlandse stichtingen wordt gewerkt om projecten van de grond te krijgen. Ik heb de kans gekregen mooie mensen te ontmoeten. Iedere reis weer besef ik hoe goed wij het hebben in Nederland. Het kon niet anders dan dat ik er een motto bij kreeg: Delen is vermenigvuldigen! Ik voel mij een bevoorrecht mens!

 

Tres Dijkshoorn-Wolterman 


Het Verkaart Development Team (VDT) is al ruim 25 jaar actief in Kenia met het verlenen van structurele ontwikkelingshulp. Een betere toekomst voor de kinderen, want kinderen hebben de toekomst! De organisatie bestaat op 1 medewerkster in Kenia na, geheel uit vrijwilligers. VDT is een erkende AMBI instelling, waardoor fiscaal-vriendelijk kan worden geschonken en gesponsord. De weesmeisjes in Kenia, van kansarm naar kansrijk. DOET U MEE? Bezoek de website: www.vdt.nl of neem contact op met Tres Dijkshoorn-Wolterman

van FlexAssets.

Contact

FlexAssets

 

Combinatiepolder 64

5235 TV 's-Hertogenbosch

 

Telefoon: 073 - 642 30 43

Mobiel: 06 - 150 48 102

Email: info@flexassets.nl

Twitter: twitter.com/FlexAssets

LinkedIn: http://linkd.in/FlexAssets

 

ING Bank: NL53 INGB 0667 0257 74

KvK: 34157796

BTW ID: NL001526036B76


©Flexassets 2020 - Algemene VoorwaardenDisclaimer